Vietcombank PGD Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 020 4382 2789
 • Số Fax: 020 4352 9933
 • Thông tin thêm: Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Phòng
 • Trực thuộc: Chi Nhánh Bắc Giang

Các dịch vụ tại PGD Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Vietcombank gần PGD Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng