Ngân hàng Vietcombank Bắc Ninh Bắc Ninh

Chi nhánh Vietcombank ở Bắc Ninh Bắc Ninh

Vietcombank PGD Thành phố Bắc Ninh
  • PGD Thành phố Bắc Ninh

    Lô Số 06/N16 Dự Án Khu Đtm Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  • Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh