Vietcombank PGD Thành phố Bắc Ninh

 • Địa chỉ: Lô Số 06/N16 Dự Án Khu Đtm Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
 • Số điện thoại: 022 2390 6961
 • Số Fax: 022 2390 6964
 • Thông tin thêm: Trưởng phòng: Lưu Trung Thành
 • Trực thuộc: Chi nhánh Bắc Ninh

Các dịch vụ tại PGD Thành phố Bắc Ninh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thành phố Bắc Ninh

Vietcombank gần PGD Thành phố Bắc Ninh