Chi nhánh Vietcombank Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Điện Bàn. Trong đó có 2 phòng giao dịch

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Điện Bàn Quảng Nam

PGD Điện Nam, Điện Ngọc
  • PGD Điện Nam, Điện Ngọc

    thôn Cẩm Sa, Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

  • PGD Điện Bàn
    • PGD Điện Bàn

      Số151 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam