Ngân hàng Vietcombank Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng ngoại thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Điện Bàn. Trong đó có 2 phòng giao dịch

Chi nhánh Vietcombank ở Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Vietcombank PGD Điện Nam, Điện Ngọc
  • PGD Điện Nam, Điện Ngọc

    Khu Dân Cư Số 2A, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

  • Vietcombank PGD Điện Bàn
    • PGD Điện Bàn

      151 Mẹ Thứ, Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.