Ngân hàng Vietcombank Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Bàn.